REGULAMIN

 1. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 2. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja, paszport). 
 3. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez osobę pełnoletnią oświadczenia o wypożyczeniu kajaka, który tym samym potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt. W przypadku grupy zorganizowanej Oświadczenie podpisać może organizator spływu.
 4. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag.
 5. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym jego ponowne wypożyczenie.
 6. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia wypożyczonego sprzętu wypożyczający zobowiązuję się do pokrycia pełnych kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
 7. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 9. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury. Nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie lub zagubienie mienia podczas spływu kajakiem. 
 10. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 11. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
Zamknij Menu